platform във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за platform в Английски»Френски речника

platform npl → platform shoes

Вижте също: platform shoes

platform в PONS речника

Преводи за platform в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: platform shoes

Преводи за platform в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

platform Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文