planning във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за planning в Английски»Френски речника

planning в PONS речника

Преводи за planning в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

instal(l)ment plan COM → hire purchase

Преводи за planning в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

planning Примери от PONS речника (редакционно проверени)

planning Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文