plan във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за plan в Английски»Френски речника

1. plan (arrangements):

plan в PONS речника

Преводи за plan в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

instal(l)ment plan COM → hire purchase

Индивидуални преводни двойки

Преводи за plan в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

plan Примери от PONS речника (редакционно проверени)

plan Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за plan в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文