placed във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за placed в Английски»Френски речника

1. place (location, position):

2. place (town, hotel etc):

5. place (seat, space):

10. place (correct position):

1. place lit:

Вижте също: take place

placed в PONS речника

Преводи за placed в Английски»Френски речника

4. place (position):

placed Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文