place: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за place: в Английски»Френски речника

1. place (location, position):

2. place (town, hotel etc):

5. place (seat, space):

10. place (correct position):

1. place lit:

Вижте също: take place

place: в PONS речника

Преводи за place: в Английски»Френски речника

4. place (position):

place: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文