place във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за place в Английски»Френски речника

1. place (location, position):

2. place (town, hotel etc):

4. place (home):

5. place (seat, space):

8. place (in competition, race):

10. place (correct position):

12. place (role):

14. place (moment):

16. place Am (unspecified location) inf:

1. place lit:

4. place (put) fig:

Вижте също: take place

place в PONS речника

Преводи за place в Английски»Френски речника

1. place (location, area):

2. place:

4. place (position):

7. place (seat):

place Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文