pitch във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pitch в Английски»Френски речника

II.pitch into VERB [Brit pɪtʃ -, Am pɪtʃ -] (pitch [sb] into) (land in new situation)

I.pitch out VERB [Brit pɪtʃ -, Am pɪtʃ -] inf (pitch out [sb/sth], pitch [sb/sth] out)

pitch в PONS речника

Преводи за pitch в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за pitch в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

pitch Примери от PONS речника (редакционно проверени)

pitch Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за pitch в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文