pipe във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pipe в Английски»Френски речника

I.pipe in VERB [Brit pʌɪp -, Am paɪp -] (pipe [sth] in, pipe in [sth])

pipe в PONS речника

Преводи за pipe в Английски»Френски речника

pipe Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文