pigs във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pigs в Английски»Френски речника

2. pig fig, inf, pej m/f:

goinfre m inf
cochon/-onne inf
sale type m inf
salaud m slang
tu es un cochon! inf
tu es vache! inf

pigs в PONS речника

Преводи за pigs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за pigs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

pigs Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to make a pig's ear of sth Brit inf
to buy a pig in a poke pej
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文