photos във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за photos в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: photograph

Преводи за photos в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

photos в PONS речника

Преводи за photos в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: photograph

Индивидуални преводни двойки

Преводи за photos в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

photos Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文