Преводи за petrol-driven в Английски»Френски речника

I.past [Brit pɑːst, Am pæst] NOUN For a full set of translations for past used in clocktime consult the usage note .

1. past (gen):

Вижте също: care

1. care (attention):

2. care (looking after):

1. care (feel concerned):

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文