person: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за person: в Английски»Френски речника

1. person (human being):

displaced person [Brit ˌdɪspleɪst ˈpəːs(ə)n, Am dɪsˈpleɪst ˈpərsn] NOUN

person: в PONS речника

Преводи за person: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за person: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

person: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

person: Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文