permit във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за permit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за permit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
passavant LAW, COM

permit в PONS речника

Преводи за permit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за permit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

permit Примери от PONS речника (редакционно проверени)

permit Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文