performance във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за performance в Английски»Френски речника

performance в PONS речника

Преводи за performance в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за performance в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

performance Примери от PONS речника (редакционно проверени)

performance Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文