past във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за past в Английски»Френски речника

I.past [Brit pɑːst, Am pæst] NOUN For a full set of translations for past used in clocktime consult the usage note .

1. past (gen):

Вижте също: care

1. care (attention):

2. care (looking after):

1. care (feel concerned):

Вижте също: First past the post system

past в PONS речника

Преводи за past в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

4. past (beyond):

Преводи за past в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

past Примери от PONS речника (редакционно проверени)

past Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文