party във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за party в Английски»Френски речника

1. party:

pot m de départ inf

party в PONS речника

Преводи за party в Английски»Френски речника

party Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文