partition във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за partition в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. partition → partition off

Вижте също: partition off

Преводи за partition в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

partition в PONS речника

Преводи за partition в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за partition в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

partition Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文