parted във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за parted в Английски»Френски речника

1. part (of whole):

to be (a) part of

parted в PONS речника

Преводи за parted в Английски»Френски речника

parted Примери от PONS речника (редакционно проверени)

parted Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за parted в Френски»Английски речника

parted Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за parted в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文