parcel във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за parcel в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

parcel → parcel up

Вижте също: parcel up

Преводи за parcel в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

parcel в PONS речника

Преводи за parcel в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за parcel в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

parcel Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文