papers във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за papers в Английски»Френски речника

1. paper (substance):

Индивидуални преводни двойки

papers в PONS речника

Преводи за papers в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за papers в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

papers Примери от PONS речника (редакционно проверени)

a bunch of test papers SCHOOL, UNIV

papers Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за papers в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文