pants във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pants в Английски»Френски речника

pant → pant out

Вижте също: pant out

pants в PONS речника

Преводи за pants в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Phrases:

Преводи за pants в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

pants Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文