panic във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за panic в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.panic <part prés panicking; prét, part passé panicked> [Brit ˈpanɪk, Am ˈpænɪk] NOUN

1. panic (gen):

II.panic <part prés panicking; prét, part passé panicked> [Brit ˈpanɪk, Am ˈpænɪk] VERB trans <part prés panicking; prét, part passé panicked>

III.panic <part prés panicking; prét, part passé panicked> [Brit ˈpanɪk, Am ˈpænɪk] VERB intr <part prés panicking; prét, part passé panicked>

Преводи за panic в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

panic в PONS речника

Преводи за panic в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за panic в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

panic Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文