pair във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pair в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. pair (two matching items):

Вижте също: trousers

Индивидуални преводни двойки

Преводи за pair в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

pair в PONS речника

Преводи за pair в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за pair в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

pair Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文