painting във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за painting в Английски»Френски речника

1. paint lit:

painting в PONS речника

Преводи за painting в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за painting в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

painting Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to be no oil painting Aus, Brit fig, iron
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文