paid във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за paid в Английски»Френски речника

Вижте също: pay

gages mpl dated
pay ADMIN
rate of pay ADMIN

1. pay (for goods, services):

1. pay (hand over money):

gages mpl dated
pay ADMIN
rate of pay ADMIN

1. pay (for goods, services):

1. pay (hand over money):

paid в PONS речника

Преводи за paid в Английски»Френски речника

Вижте също: pay

1. pay (give money):

1. pay (give money):

paid Примери от PONS речника (редакционно проверени)

paid Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文