pad във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pad в Английски»Френски речника

2. pad (make longer) → pad out

Вижте също: pad out

pad в PONS речника

Преводи за pad в Английски»Френски речника

pad Примери от PONS речника (редакционно проверени)

pad Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за pad в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文