pace във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pace в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

3. pace (rate of movement):

to keep up the pace lit, fig
to keep pace with sth lit, fig
I can't stand the pace lit, fig

pace2 [Brit ˈpɑːtʃeɪ, ˈpeɪsi, Am ˈpeɪˌsi, ˈpɑˌtʃeɪ] PREP form

Индивидуални преводни двойки
donner du punch à inf

Преводи за pace в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

pace в PONS речника

Преводи за pace в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. pace (speed):

pas m
Индивидуални преводни двойки

Преводи за pace в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

pace Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文