own във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за own в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.own [Brit əʊn, Am oʊn] ADJ (belonging to particular person, group etc)

Преводи за own в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

own в PONS речника

Преводи за own в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за own в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

own Примери от PONS речника (редакционно проверени)

own Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

own Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文