owes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за owes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. owe (be indebted for):

I owe you one inf or a favour
Индивидуални преводни двойки

Преводи за owes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

owes в PONS речника

Преводи за owes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за owes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

owes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文