organ във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за organ в Английски»Френски речника

1. organ:

organ BOT, ANAT

2. organ:

organ, a. pipe organ MUS

organ в PONS речника

Преводи за organ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
donneur(-euse) m (f) de sang/d'organes

Преводи за organ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

organ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

donneur(-euse) m (f) de sang/d'organes
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文