orders във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за orders в Английски»Френски речника

2. order (sequence):

5. order (command):

6. order COM:

8. order (correct procedure):

the order of the day MILIT, POL

1. order (command):

Вижте също: standing order, public order, postal order, money order, law and order, banker's order

orders в PONS речника

Преводи за orders в Английски»Френски речника

orders Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文