orchestra: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за orchestra: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за orchestra: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
orchestre CINE, THEAT
orchestre CINE, THEAT

orchestra: в PONS речника

Преводи за orchestra: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за orchestra: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

orchestra: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文