oranges във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за oranges в Английски»Френски речника

II.orange [Brit ˈɒrɪn(d)ʒ, Am ˈɔrəndʒ, ˈɑrəndʒ] ADJ (colour)

oranges в PONS речника

Преводи за oranges в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: blue

Индивидуални преводни двойки

Преводи за oranges в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

oranges Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文