opposite във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за opposite в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за opposite в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
tirer à hue et à dia

opposite в PONS речника

Преводи за opposite в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за opposite в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
opposé(e) MAT

opposite Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文