old-fashioned във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за old-fashioned в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за old-fashioned в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

désu|et (désuète) [dezɥɛ, ɛt] ADJ

vieill|ot (vieillotte) [vjɛjo, ɔt] ADJ

old-fashioned в PONS речника

Преводи за old-fashioned в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за old-fashioned в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. jeu (fait de s'amuser):

4. jeu (lieu du jeu):

Phrases:

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文