oil във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за oil в Английски»Френски речника

1. oil:

to check the oil MOTOR
pétrolier/-ière
pétrolier/-ière

oil в PONS речника

Преводи за oil в Английски»Френски речника

oil Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to be no oil painting Aus, Brit fig, iron

oil Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за oil в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文