office във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за office в Английски»Френски речника

1. office (room or place of work):

2. office (position):

to stand Brit or run Am for office

office в PONS речника

Преводи за office в Английски»Френски речника

office Примери от PONS речника (редакционно проверени)

office Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文