offend във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за offend в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.offend against VERB [Brit əˈfɛnd -, Am əˈfɛnd -] (offend against [sth])

Индивидуални преводни двойки

Преводи за offend в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

offend в PONS речника

Преводи за offend в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за offend в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文