of’ във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за of’ в Английски»Френски речника

Вижте също: old, late

I.old [Brit əʊld, Am oʊld] NOUN The irregular form vieil of the adjective vieux/vieille is used before masculine nouns beginning with a vowel or a mute ‘h’.

1. old (elderly, not young):

2. old (of a particular age):

5. old (as term of affection):

old inf
hello, old chap/girl dated!
ça va, vieux? inf

1. late (after expected time):

tardif/-ive

2. late (towards end of day, season, life etc):

tardif/-ive
tardif/-ive

3. late (towards end of series):

2. late (towards end of time period):

à tout à l'heure!

of’ в PONS речника

Преводи за of’ в Английски»Френски речника

1. of (belonging to):

5. of (among):

Вижте също: inside

1. think of (consider, find):

of’ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

of’ Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за of’ в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки

of’ Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за of’ в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文