odd във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за odd в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. odd (strange, unusual):

it is odd that + subj (more formally)
+ subj it is odd to see

Преводи за odd в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
odd attr

odd в PONS речника

Преводи за odd в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за odd в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

odd Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文