occasions във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за occasions в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. occasion (particular time):

Индивидуални преводни двойки
heureux/-euse

Преводи за occasions в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

occasions в PONS речника

Преводи за occasions в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
discret(-ète)

Преводи за occasions в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

occasions Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文