oath: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за oath: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. oath LAW:

under oath , on oath Brit
Индивидуални преводни двойки

Преводи за oath: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
on oath never attr

oath: в PONS речника

Преводи за oath: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за oath: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

oath: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

under [or upon Brit ] oath
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文