oar във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за oar в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за oar в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

oar в PONS речника

Преводи за oar в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за oar в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

oar Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to put one's oar in pej inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文