nurse във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за nurse в Английски»Френски речника

2. nurse → nursemaid

Вижте също: nursemaid

nurse в PONS речника

Преводи за nurse в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за nurse в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

nurse Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文