number във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за number в Английски»Френски речника

1. number:

2. number TEL:

3. number (amount, quantity):

number npl:

2. number → number off

Вижте също: number off

number в PONS речника

Преводи за number в Английски»Френски речника

5. number no pl (amount):

Phrases:

number Примери от PONS речника (редакционно проверени)

number Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за number в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文