notice във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за notice в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

3. notice (attention):

5. notice (advance warning):

notice absence, mark:

I notice that
je vois que

Преводи за notice в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
notice Brit

notice в PONS речника

Преводи за notice в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

obituary <-ies> [əʊˈbɪtʃʊəri, Am oʊˈbɪtʃueri], obituary notice NOUN

Преводи за notice в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

notice Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文