note във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за note в Английски»Френски речника

1. note (written record):

to take note of lit, fig

note в PONS речника

Преводи за note в Английски»Френски речника

note Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文