nonsense във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за nonsense в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. nonsense (foolishness):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за nonsense в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

nonsense в PONS речника

Преводи за nonsense в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за nonsense в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

nonsense Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to make (a) nonsense of sth Brit, Aus
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文