nice във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за nice в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. nice (enjoyable, pleasant):

il y en a qui ont de la veine! inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за nice в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
a nice man Brit
nice one! inf

nice в PONS речника

Преводи за nice в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за nice в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
joli(e)

nice Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文