newspapers във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за newspapers в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

newspaper [Brit ˈnjuːzpeɪpə, ˈnjuːspeɪpə, Am ˈn(j)uzˌpeɪpər] NOUN

Вижте също: Newspapers

Индивидуални преводни двойки

Преводи за newspapers в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

newspapers в PONS речника

Преводи за newspapers в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за newspapers в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

newspapers Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文